Scroll Top

Политика за настаняване

1. УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ
1.1. Резервация за хотел ЕЛМАР бихте могли да направите по един от следните начини:
• пишете ни на e-mail: info@hotelelmar-bg.com
• пратете запитване от формата за контакт на нашия сайт
• обадете се на телефон: +359888241034 или +35955036680
• заповядайте на място в хотела.

1.2. След като получим и обработим Вашата заявка, ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим възможността за настаняване.

1.3. Справка за направената резервацията ще получите на посочен от Вас e-mail. В нея се описват типа и броя на резервираните стаи, датата на настаняване и напускане на хотела, броя на възрастните и децата посочени в заявката за резервация, базата на изхранване и дължимата сума.

1.4. Като изискуем гарантиращ депозит следва да преведете 30 (тридесет) % от общата сума по резервацията. Плащане от Ваша страна очакваме в рамките на 3 (три) работни дни след изпращането на нашия e-mail (освен ако между страните, не е договорен друг срок). Остатъкът от сумата на цялата Ви резервация, e платим в деня на настаняване. При желание да отмените резервация, по която има преведен гарантиращ депозит се прилагат санкции, описани по-долу в условията за анулации.

1.5. Вашата резервация се счита за окончателно ПОТВЪРДЕНА след извършване на посочения депозит и получаване на потвърждение за получено плащане по e-mail.

1.6. При неизвършено плащане в рамките на описания срок, хотелът запазва правото си да анулира направената резервация.

2. УСЛОВИЯ ЗА АНУЛАЦИЯ
2.1. Анулация на направена от Вас резервация, можете да направите по един от следните начини:
• пишете ни на e-mail: info@hotelelmar-bg.com
• уведомете ни от формата за контакт на нашия сайт.

2.2. При анулация на потвърдена резервация до 10 (десет) дни преди пристигане, клиентът не дължи неустойка, освен в случаите на направена резервация по специални празнични пакети, в които допълнително са описани сроковете за резервации и анулации.

2.3. При анулация на резервацията от 10 (десет) до 5 (пет) дни преди пристигане, се удържа цената на една нощувка в резервираното помещение от сумата, платена като депозит.
2.4. При анулация, направена по-малко от 5 (пет) дни преди датата на настаняване се удържа сумата от капарото.

2.5. При по-рано напускане на хотела от датата по резервация се удържа цената на две нощувки.

2.6. Анулация или промяна на резервация се заявява писмено и трябва да бъде потвърдена писмено от хотела.

2.7. Хотел ЕЛМАР запазва правото си да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от хотелиера, причини.
В тези случаи хотелиерът:
• Предлага на клиента настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени.
• Възстановява платения от клиента депозит в 30 (тридесет) – дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това от туриста, като не дължи неустойка на същия.

3. УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ
3.1. Часове за настаняване и освобождаване на стаите:
• Настаняване всеки ден след 15:00 ч.
• Освобождаване на стаите до 12:00 ч.

3.2. По-късно освобождаване на стаята е възможно след предварително одобрение, до 19.00 ч., като се заплащат 40% от цената на нощувката.

3.3. Резервациите се пазят до 24:00 ч. на съответния ден на пристигане.

3.4. Домашни любимци се приемат. Такса за настаняване 10 лв. на ден

3.5. Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите. Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за Защита на Личните Данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за Туризма. Моля да се запознаете с ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТИ на Хотел ЕЛМАР (рубрика „Политика за поверителност”).

4. НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ

Плащане с дебитна/ кредитна карта посредством Pay by Link.

● Видове карти, които се приемат: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa и Mastеrcard
● Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure.
● От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 3000 лева.
● Не съхраняваме данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта.
● При необходимост от връщане на сума, платена с банкова карта, сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането.

● по банков път по една от сметките на хотелиера:

Банка: ДСК
BIC: STSABGSF
IBAN: BG60STSA93000020454855
ЕТ “Елмар Травел” – Малина Донкова

● с пощенски запис на адрес:
Хотел ЕЛМАР, ул. Атлиман 13, гр. Китен 8183, за Иво Георгиев Михайлов.
● в брой на рецепцията на хотела

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
5.1. Хотел ЕЛМАР поема задължението да предостави на клиента в пълен размер заявените и заплатени от него услуги.

5.2. Хотел ЕЛМАР се задължава да не променя цената на заявените от клиента услуги, освен в изключителни случаи, когато това е икономически обосновано.

5.3. Хотел ЕЛМАР не носи отговорност за вреди, причинени от действия на трети лица.

5.4. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място в хотела за отстраняване на слабостите. Предявяването се извършва в писмена форма. В случай, че претенциите не бъдат удовлетворени, клиентът следва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. В срок от 3 (три) работни дни след съставянето му клиентът ще получи официалното становище по проблема от управата на хотела.

5.5. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на клиента, не се възстановяват.

5.6. Всички цени, обявени в сайта на Хотел ЕЛМАР, както и в e-mail съобщенията на хотела, изпратени до клиента, са в български лева с включен ДДС. Туристическият данък се начислява отделно. В някои случаи е възможно цените да са обвързани с други предложения, промоции и условия. При необходимост от допълнителна информация относно нашите предложения, екипът ни е на разположение.

5.7. Разходите за допълнителни услуги не се калкулират автоматично в крайната цена и трябва да се заплатят отделно в хотела.

5.8. Хотелът не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи от стаите, съхранявани извън персоналния сейф в тях, ресторантите или спа центъра, както и за щети, причинени от трети лица.

5.9. Клиентът поема отговорността да спазва общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в хотела. Всички разходи за причинени материални щети към хотела се дължат от клиента.

5.10. В стаите на Хотел ЕЛМАР не се допуска пушене, според разпоредбите на националното законодателство. Затова в случай на констатирано несъответствие с тях, хотелът запазва правото си да наложи, без предварително уведомление, такса в размер на 150.00 лв.

5.11. Клиентите, ползващи услугите на Хотел ЕЛМАР, следва да бъдат пълнолетни според българското законодателство /навършили 18 (осемнадесет) години/. Деца се допускат единствено, в случай, че са придружени от родителите си или други законни представители. Клиентите са длъжни да не оставят децата си без надзор на територията на Хотел ЕЛМАР.

5.12. Хотел ЕЛМАР си запазва правото да променя информацията в тази страница и Общите условия по всяко време. Въпреки, че се полагат всички усилия за предоставяне на вярна и точна информация, това не винаги може да бъде гарантирано.

5.13. Когато клиент направи резервация, се счита, че се е запознал с настоящите Общи условия и е съгласен с тях. Резервации приети по телефон, електронна поща или през нашият сайт се считат за възникващо договорно отношение. Извършеното плащане се счита за приемане на Общите условия за пребиваване в хотела.

5.14. По всички спорове и правни въпроси, неуредени с настоящите Общи условия и Политиката за поверителност и възникнали във връзка с използването на сайта www.hotelelmar-bg.com, в сила са законовите задължителни разпоредби в Република България.

При резервации, направени през сайта до края на месец Февруари 

Ранни записвания

15% отстъпка

НАМАЛЕНИЯ